หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU X ITBS
CLS SSRU X ITBS

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-12-15 06:14:34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณาจารย์ หารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนธุรกิจการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder11.pdf