หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
การหารือการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 02:33:05

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมคณาจารย์ เข้าพบ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ Executive Director โรงเรียนธุรกิจการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เพื่อหารือการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

Binder23.pdf