หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:56:06

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เข้าพบ คุณปนัดดา กิตติวงษ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง และ คุณอรวรรณ เศวตวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษา ด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Binder18.pdf