หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ขอแสดงความยินดี...
ขอแสดงความยินดี...

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:20:54

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบของแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา