หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:09:29

ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบของแสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Binder10.pdf