หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > " การประชุมตรียมความพร้อม Job Fair วิทยาเขตนครปฐม "
" การประชุมตรียมความพร้อม Job Fair วิทยาเขตนครปฐม "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 00:51:42

" การประชุมตรียมความพร้อม Job Fair วิทยาเขตนครปฐม "

ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง และวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมกับวิทยาเขตนครปฐม ประชุมเตรียมความพร้อมงาน Job Fair วิทยาเขตนครปฐม ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกสายงาน และองค์กร ที่ตอบโจทย์ความสามารถของเรา ก้าวเข้าสู่การปฎิบัติงานจริงอย่างเต็มตัว

Binder7.pdf