หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
การประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 00:47:03

การประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

โดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 

ณ ห้องประชุมชฏาทอง โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยาย เรื่อง "สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญาสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" ทั้งมีการเสวนาร่วมกันโดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ใน หัวข้อ แนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในประเด็นต่าง ๆ ณ ห้องประชุมชฏาทอง โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา จังหวัดชลบุรี

Binder6.pdf