หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > " มรภ.บ้านสมเด็จ เข้าศึกษาดูงาน สาขาทางไกล โลจิสติกส์ สวนสุนันทา "
" มรภ.บ้านสมเด็จ เข้าศึกษาดูงาน สาขาทางไกล โลจิสติกส์ สวนสุนันทา "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 00:35:46

" มรภ.บ้านสมเด็จ เข้าศึกษาดูงาน สาขาทางไกล โลจิสติกส์ สวนสุนันทา "

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร และทีมคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ให้การต้อนรับ ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทางโลจิสติกส์ และทดลองใช้ระบบการจัดการของห้องผลิตสื่อมัลติมีเดีย

Binder4.pdf