หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > .....โลจิสติกส์ สวนสุนันทา MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน....
.....โลจิสติกส์ สวนสุนันทา MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน....

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 15:56:17

ที่แรกที่เดียว !!!  บรรจุลงรายวิชา กับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

.....โลจิสติกส์ สวนสุนันทา MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน....

เราเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะความสามารถให้กับนักศึกษาด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เช่นเดียวกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกําลังแรงงานให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เราจึงร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยบรรจุลงในรายวิชาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเเชน ...ซึ่งเป็นที่แรกที่เดียว !!! ทำให้นักศึกษาจบไปมีสมรรถนะ และได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรี

Binder36_compressed.pdf