หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ประชุมเชิงปฎิบัติการ เตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์นักศึกษา
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 15:37:18

ด่านสุดท้ายกับการสอบสัมภาษณ์...!!!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อหารือแนวทางการสัมภาษณ์นักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Binder35.pdf