หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > “วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” เป็นที่แรก และที่เดียว !!! ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ MOU ร่วมกับ FedEx
“วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” เป็นที่แรก และที่เดียว !!! ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ MOU ร่วมกับ FedEx

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 15:14:43

“วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” เป็นที่แรก และที่เดียว !!! ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ MOU ร่วมกับ FedEx

..... อีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญ ระหว่าง CLS SSRU และ FedEx  .....

เราร่วมมือกับ FedEx ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งยังเกิดเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยทาง FedEx ได้มอบเงินสนับสนุน ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกใน โครงการ Reach for the Sky, ACM&FedEx Academy Project 2022 จำนวน 7 ทุน การร่วมมือกันของทั้งสององค์กร จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการผลักดันระบบการศึกษาโลจิสติกส์ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก”


ขอขอบคุณการต้อนรับอย่างดีจาก ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

Mr. Tien-Long Woon (Managing Director)

Mr. Visut Punsukumtana (Senior Manager Operations)

Mr. Thanitpong Pichityotsawat (Customs Clearance Manager)

Binder32.pdf