หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > “ฝ่ายวิชาการจัดประชุม” การจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียน 2/2565 ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
“ฝ่ายวิชาการจัดประชุม” การจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียน 2/2565 ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 10:01:27

“ฝ่ายวิชาการจัดประชุม” การจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียน 2/2565 ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมหัวหน้าสาขาฯ ประชุมการจัดตารางเรียนตารางสอนรายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคเรียน 2/2565 เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

Binder9_compressed.pdf