หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > " โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" หารือ “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม" พัฒนาการเรียนการสอน กับ โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
" โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" หารือ “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม" พัฒนาการเรียนการสอน กับ โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 09:36:02

" โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" หารือ “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม" พัฒนาการเรียนการสอน กับ โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 

“ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ” โรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หนึ่งในโรงเรียนร่วมหารือ กับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอน โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจได้ลองเรียนรู้กับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ อีกหนึ่งสายงานที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง

Binder6.pdf