หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > “โค้ช พี่เมย์” ลงเอง กับกิจกรรม Live สด การรับสมัครเข้าร่วม “Logistics Camp”
“โค้ช พี่เมย์” ลงเอง กับกิจกรรม Live สด การรับสมัครเข้าร่วม “Logistics Camp”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 09:14:18

“โค้ช พี่เมย์” ลงเอง กับกิจกรรม Live สด การรับสมัครเข้าร่วม “Logistics Camp” 

“ Logistics Camp ” กับแคมเปญสุดพิเศษ โดย “โค้ช พี่เมย์” หรือ ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่มาร่วม Live สด ในกิจกรรมการรับสมัครเข้าร่วม “Logistics Camp” พร้อมกับ “โค้ช พี่มด” อาจารย์พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ และ “โค้ชพี่หมี” อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ กับกิจกรรมที่จะเปิดโลกธุรกิจโลจิสติกส์ของน้อง ๆ ให้กว้างยิ่งขึ้น ได้ลองเรียนรู้ ค้นหาสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ใช่ พร้อมสร้างมิตรภาพ และพัฒนาทักษะรอบด้านไปกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนขับโดรน การศึกษาระบบ GPS ที่มีความสำคัญต่อการขนส่ง พร้อมเรียนรู้โอกาสทางการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับธุรกิจโลจิสติกส์โดยชาวต่างชาติ พร้อมรับใบ Certificate ที่จะการันตีความรู้ความสามารถของน้อง ๆ จากการเข้าร่วมแคมป์ของเรา

Binder3.pdf