หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับ "Credit Bank" หรือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับ "Credit Bank" หรือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 05:20:32

เดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับ "Credit Bank" หรือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต 

เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง กับ “ Credit Bank ” หรือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต กับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบผู้บริหารและทีมคณะครูของโรงเรียน ในการหารือการจัดการเรียนการสอน “ Credit Bank ” การเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียน ได้เรียนรู้โลกของธุรกิจโลจิสติกส์ สร้างอนาคตให้กับน้อง ๆ ที่มีความสนใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Binder23.pdf