หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > " ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2565 "
" ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2565 "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 05:08:03

" ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2565 "

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2565 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder21.pdf