หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > "สะสมหน่วยกิต กับโลจิสติกส์ สวนสุนันทา"
"สะสมหน่วยกิต กับโลจิสติกส์ สวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-12 13:59:00

"สะสมหน่วยกิต กับโลจิสติกส์ สวนสุนันทา"

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” มุ่งเน้นการปลูกฝัง DNA โลจิสติกส์ให้กับน้อง ๆ มัธยมปลาย โดยร่วมกับ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ในการจัดโครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) โครงการที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนได้ลองมาค้นหาตัวเอง หาสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ใช่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจด้านโลจิสติกส์ต่างๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษาต่อ

Binder7.pdf