หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
การหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 03:02:23

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วย อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบ ผศ.ดร.บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณเกรียงไกร เอนกเด่นดวง ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ต่อไป

Binder24.pdf