หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือรายละเอียดโครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) กับ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม
การหารือรายละเอียดโครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) กับ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 02:57:52

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณดีีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมกับ คุณธีระ วรรณเกตุศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม คุณปิยนุช ลอยเลิศหล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือรายละเอียดโครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) และนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

Binder23.pdf