หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือร่วมกับ ผู้บริหารของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ในการนำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอน
การหารือร่วมกับ ผู้บริหารของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ในการนำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 23:47:26

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมคณาจารย์ หารือกับ ดร.เมธวิน กิติคุณ ผู้บริหารของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ในการนำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทดลองและปฏิบัติ โดยปัจจุบันโดรนถูกนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านโลจิสติกส์ การขนส่งพัสดุเชิงพาณิชย์แบบไร้การสัมผัสช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตตอบโจทย์ตลาดแรงงานในโลกยุคดิจิตอล


Binder16.pdf