หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หารือในประเด็นการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หารือในประเด็นการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 22:21:08

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าพบ คุณคทา วีณิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน หรือ AOT เพื่อหารือในประเด็นการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแนวทางในการพัฒนารายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ

Binder10.pdf