หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 22:06:18

วันที่ 2 มิถุนายน 2565  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซััพพลายเชน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder8.pdf