หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 20:37:04

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) สำหรับกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

Binder3.pdf