หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาเข้าทำงาน ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
การหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาเข้าทำงาน ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 17:23:16

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คุณมนศักดิ์ จงสิทธิสัจจะกุล ประธาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด พร้อมทีมงาน และหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาเข้าทำงาน ณ ห้องประชุมคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder31.pdf