หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th Conference on Logistics and Supply Chain 2022 : CLS2022)
การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th Conference on Logistics and Supply Chain 2022 : CLS2022)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 16:53:14

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th Conference on Logistics and Supply Chain 2022 : CLS2022) โดยมี ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder26.pdf