หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุม เรื่อง กรอบอัตรากำลัง ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุม เรื่อง กรอบอัตรากำลัง ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 16:14:52

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับผู้บริหาร ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา และประธานโครงการภาคพิเศษฯ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง กรอบอัตรากำลัง ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องรับรองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้น 2

Binder20.pdf