หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์พิเศษ โครงการมอบทุนการศึกษา 2565 จากบริษัท ท้อปเท็นเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด
ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์พิเศษ โครงการมอบทุนการศึกษา 2565 จากบริษัท ท้อปเท็นเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 11:17:51

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์พิเศษ โครงการมอบทุนการศึกษา 2565 จากบริษัท ท้อปเท็นเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ท้อปเท็นเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว โดยมี คุณสมภพ สัมภาวะผล เป็นผู้ดำเนินรายการ อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักศึกษาถึงความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder5.pdf