หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จากบริษัท ท้อปเท็นเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จากบริษัท ท้อปเท็นเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 10:47:24

วันที่ 26 เมษายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จากบริษัท ท้อปเท็นเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ท้อปเท็นเทรดดิ้งกรุ๊ป จำำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นางสาวสิริรัตน์ จิตรจารุ และ นางสาวนภาพร สูแป้น นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

Binder4.pdf