หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมติดตามความคืบหน้าการทำความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้น จํากัด และ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด
การประชุมติดตามความคืบหน้าการทำความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้น จํากัด และ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 10:28:09

วันที่ 26 เมษายน 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการทำความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้น จํากัด และ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ คุณอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด และทีมงาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet


Binder3.pdf