หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมหารือร่วมกับตัวแทน บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
การประชุมหารือร่วมกับตัวแทน บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 10:21:14

วันที่ 26 เมษายน 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประชุมหารือร่วมกับตัวแทน บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย คุณองอาจ ยมนา ตำแหน่ง Head Of Smart Logistics Services พร้อมทีมงาน ในการพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงานและทำงานในเครือของ SCG ณ ห้องประชุมคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder2.pdf