หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2565 วาระเพื่อพิจารณา : การอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2565 วาระเพื่อพิจารณา : การอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-17 00:56:54

วันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2565 วาระเพื่อพิจารณา : การอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ร่วมกับ ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา และประธานโครงการภาคพิเศษฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder35_compressed.pdf