หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับ โรงเรียนศรีบุญญานนท์ และ บริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด
การลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับ โรงเรียนศรีบุญญานนท์ และ บริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 23:55:01

วันที่ 5 เมษายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ โรงเรียนศรีบุญญานนท์ และ บริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อร่วมกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการศึกษาสมัยใหม่ ด้วยกลไก Higher Education Sandbox มุ่งเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ พัฒนาทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

Binder28_compressed.pdf