หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ตัวแทนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ตัวแทนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 23:42:24

วันที่ 4 เมษายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ตัวแทนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยสามารถทำงานและเรียนไปด้วยได้ และยังได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการอื่น ๆ อีกด้วย

Binder27.pdfBinder27.pdf