หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกโดยอาศัยเครือข่าย
โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกโดยอาศัยเครือข่าย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 23:24:30

Binder25.pdfวันที่ 4 เมษายน 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกโดยอาศัยเครือข่าย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder25.pdf