หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ประชุมกลุ่ม Focus Group ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน)
ประชุมกลุ่ม Focus Group ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 23:17:38

ในวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณาจารย์ ร่วมประชุมกลุ่ม Focus Group ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 4

Binder24.pdf