หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > “สวนสุนันทา” จับมือ “ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ฯ” สร้างโมเดลการศึกษาใหม่ มุ่งปั้นคนโลจิสติกส์สมรรถนะสูงสู่โลกธุรกิจยุคใหม่
“สวนสุนันทา” จับมือ “ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ฯ” สร้างโมเดลการศึกษาใหม่ มุ่งปั้นคนโลจิสติกส์สมรรถนะสูงสู่โลกธุรกิจยุคใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 22:13:40

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในครั้งนี้ ภายใต้นโยบายในการสร้างโมเดลการศึกษา ด้วยกลไก Higher Education Sandbox อีกทั้ง บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน จำนวนเงิน 3,543,000 บาท ในโครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2 และสนับสนุนเงินทุนเพื่อผลิตสื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นด้านโลจิสติกส์ (การนำเข้า-ส่งออก) จำนวนเงิน 200,000 บาท ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

Binder17_compressed.pdf