หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การอบรม "นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการบริการ"
การอบรม "นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการบริการ"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 18:02:11

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานเปิดการอบรม "นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการบริการ" ให้แก่นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binderค.pdf