หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมมอบนโยบายให้กับอาจารย์ที่เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง ในภาคเรียนที่ 3/2564
การประชุมมอบนโยบายให้กับอาจารย์ที่เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง ในภาคเรียนที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 17:21:51

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับอาจารย์ที่เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง ในภาคเรียนที่ 3/2564 ณ สถานประกอบการที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder4.pdf