หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)
การประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 21:00:30

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง ที่ปรึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมเสนอแนวทางในการจัดการศึกษา Higher Education Sandbox ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
Binder25.pdf