หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าของ Best Logistics Technology (Thailand) Co.,Ltd. สำหรับการปฎิบัติงานจริง เพื่อรองรับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน WIL
การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าของ Best Logistics Technology (Thailand) Co.,Ltd. สำหรับการปฎิบัติงานจริง เพื่อรองรับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน WIL

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 20:56:18

วันที่ 9 มีนาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าของ Best Logistics Technology (Thailand) Co.,Ltd. สำหรับการปฎิบัติงานจริง เพื่อรองรับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน WIL (Work Integrated Learning) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ คุณประสาน บุญไพสิฐศรี ตัวแทนของบริษัท ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder22.pdf