หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการทำความร่วมมือฯ ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการทำความร่วมมือฯ ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 20:55:11

วันที่ 9 มีนาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการทำความร่วมมือฯ ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย คุณวินัย มะลิเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร คุณนล นิวาเวศน์ ผู้จัดการสำนักบริการทรัพยากรบุคคล และ คุณชนัฐชา เขียวชอุ่ม ผู้จัดการสำนักสรรหาบุคลากร โดยมีประเด็นหลักคือ การหารือเรื่องหลักสูตรการเรียนสำหรับแนะนำสถานประกอบการ การพัฒนานักศึกษา รวมถึงการหารือในส่วนของทุนการศึกษาและการบริหารจัดการ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder21.pdf