หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือเพื่อต่อยอดความร่วมมือทางด้านการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรใหม่
การหารือเพื่อต่อยอดความร่วมมือทางด้านการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 20:51:27

วันที่ 9 มีนาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คุณพฤกษวัฒน์ กุลศรีนภาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคุณธนภรณ์ สีพลลา เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการหารือเพื่อต่อยอดความร่วมมือทางด้านการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรใหม่ ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


Binder20.pdf