หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย
การประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-03-11 10:15:37

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยรองคณบดี และ ตัวแทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกับ คุณปาริชาต พลพละ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย และ คุณประสาน วินิจกำธร ผู้จัดการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย หารือในประเด็น ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมกันเพื่อผลักดันให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ ห้องประชุมคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder25.pdf