หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ทีมงานค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย และกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ทีมงานค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย และกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-03-10 15:21:51

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมงานค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย และกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี เข้าพบ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมในรูปแบบ onsite สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 และ 2566 พร้อมเยี่ยมชม ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder11_compressed.pdf