หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-03-10 15:13:41

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดยประธานคณะกรรมการสอบ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทีมบริหาร อาจารย์ประจำสาขาต่าง ๆ วันที่ 24 มกราคม 2565 ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet

Binder3.pdf