หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมกับ Assoc. Prof. Dr. Mohd Rizaimy Shaharudin; Universiti Teknologi MARA เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือ (MOA)
การประชุมกับ Assoc. Prof. Dr. Mohd Rizaimy Shaharudin; Universiti Teknologi MARA เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือ (MOA)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-02-04 10:58:58

วันที่ 4 มกราคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมการประชุมกับ Assoc. Prof. Dr. Mohd Rizaimy Shaharudin; Universiti Teknologi MARA เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือ (MOA) ด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Universiti Teknologi MARA ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet

1.pdf