หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:01:55

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

36_compressed.pdf