หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาบริหารธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาบริหารธุรกิจ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 01:59:59

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมผู้บริหาร ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมปัญจมราช อาคาร 32 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

30.pdf