หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 12/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 12/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 01:58:23

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 12/2564 ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องรับรองวิทยาลัยฯ ชั้น 2 และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet


27_compressed.pdf