หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > คุณทศพล เอื้อมงคลานนท์ ตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คุณทศพล เอื้อมงคลานนท์ ตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 01:55:17

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 คุณทศพล เอื้อมงคลานนท์ ตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

17.pdf